De stichting

De stichting heeft zich tot doel gesteld om kinderen van gezinnen die het financieel moeilijk hebben, en om die reden bekend zijn bij bijvoorbeeld de gemeente of het maatschappelijk werk, goed en modern te kleden zodat deze kinderen niet buiten de maatschappij komen te staan. De stichting is in 2010 begonnen in de gemeente Nuth (Zuid-Limburg) alwaar wij ook fysiek gehuisvest zijn. Onze werkzaamheden strekken zich momenteel echter ver buiten de gemeentegrenzen uit en elke regio mag een beroep op ons doen.

Activiteiten

  • De stichting zamelt kwalitatief goede en modieuze kinderkleding in. Via diverse kanalen proberen we goede, bruikbare kleding te verkrijgen welke door medewerkers van de stichting wordt gewassen en zo nodig hersteld. Sokken, ondergoed, pyjama’s en verzorgingsartikelen worden gekocht met giften van particulieren en bedrijven. Ook zijn met diverse ondernemers afspraken gemaakt waardoor goederen tegen zeer lage prijzen kunnen worden ingekocht.
  • Kinderen met hun ouders kunnen, na aanmelding en op afspraak, langs komen op onze locatie in Nuth (Zuid-Limburg) en daar in alle rust en onder het genot van een kopje koffie en glaasje ranja, kleding uitzoeken. Wij stellen de individuele behoefte centraal en zullen hierbij zo goed mogelijk adviseren.
  • Op verzoek maken wij kledingpakketten, aangepast aan de individuele behoefte.
  • Ook voor aanstaande (tiener-)moeders kunnen wij zorgen voor de noodzakelijke basisuitzet (slabbertjes, luiers, lakentjes, verzorgingsproducten, flesjes etc).
  • Jaarlijks organiseren wij, rond de sinterklaasperiode, een speelgoedactie waarbij kinderen (zo goed als nieuw) speelgoed ontvangen.
  • Onze locatie zal naast het opslaan van kleding een functie krijgen waarbij ouders elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen helpen of er kan een luisterend oor worden geboden met evt. toeleiding naar passende hulpverleningsinstanties.
  • Wij willen mensen bewust maken en stimuleren tot hergebruik van kleding.

De stichting wordt verder vaak benaderd door maatschappelijk- en pastoraal werk, maar ook door hulpverleningsinstanties in verband met crisissituaties in gezinnen met (soms zeer jonge) kinderen. Door korte lijnen met betrokkenen te onderhouden brengen wij de behoefte van het betreffende gezin in kaart en zullen wij ons inspannen om het gezin zo snel en passend mogelijk te kunnen helpen. De stichting probeert gezinnen die het om welke reden dan ook moeilijk hebben, te helpen en met behulp van hun eigen kracht en mogelijkheden hun problemen op te lossen. Het is niet onze bedoeling gezinnen te gaan verwennen, maar willen hen handvaten en steun bieden als stapje in de goede richting. Door de nauwe samenwerking met bijv. pastoraal en maatschappelijk werk weten we bovendien dat onze steun op de juiste plaats terecht komt, zij weten immers het beste waar de nood het hoogst is.

Financiering

Onze stichting kan bestaan dankzij donaties van particulieren en bedrijven. Aangezien wij geen structurele bijdrage ontvangen van overheidsinstanties zou het zonder hun inbreng onmogelijk zijn alle activiteiten te kunnen verrichten.Om het voor donateurs aantrekkelijker te maken onze stichting te helpen hebben wij bij de Belastingdienst de ANBI-status aangevraagd en verkregen waardoor wij nu een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ zijn.

Bestuur

 

De bestuurssamenstelling van de Stichting is als volgt:

Monique kuipersVoorzitter
Petra Speetjens
Penningmeester
Jacqueline PluijmaekersSecretaris

Jaarverslag 2017

Uitgebreide informatie over de stichting en haar activiteiten in 2017 kunt u terug vinden in ons Jaarverslag 2017 Stichting elk kind telt mee.

Bekijken