We werken al enkele jaren heel fijn samen met Stichting Leergeld en specifiek met afdeling Parkstad. Graag brengen we deze mooie stichting even onder de aandacht.

Leergeld Parkstad werkt via de Leergeldformule. Men helpt kinderen uit Parkstad in natura. Geen contant geld dus, maar een toekenningsbrief voor de aanschaf van bijvoorbeeld een fiets of voetbalschoenen. Of we maken de contributie van bijvoorbeeld muziek- of balletlessen direct over naar de muziek- of dansschool. Maar ook komt men in aanmerking om bij onze stichting kleding of kindermeubels aan te vragen.

Welke kinderen komen in aanmerking?

Leergeld Parkstad zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege dit gebrek aan financiële middelen niet kunnen meedoen met hun leeftijdgenoten. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld Parkstad indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat onder 120% van het bijstandsniveau ligt.

Wilt u in aanmerking komen voor een aanvraag. Neem dan contact op met Stichting leergeld parkstad via https://www.leergeld.nl/parkstad/doe-een-aanvraag/