Sponsors gezocht!

Een belangrijke steunpilaar voor onze stichting zijn de donaties van particulieren én bedrijven. Zonder deze donaties kunnen wij simpelweg niet bestaan. Elke gesponsorde euro wordt zeer gewaardeerd en komt rechtstreeks ten goede aan de kinderen die wij vanuit onze stichting voorzien van tweedehands kleding.

Waarvoor hebben wij financiële ondersteuning nodig? Ten eerste om ons winkelpand te kunnen huren, verwarmen, verlichten en onderhouden. Ook voor de opslag van kleding, het wassen van kleding, verzekeringen, gemeentelijke belastingen en website kosten. Deze kosten houden we zo laag mogelijk (binnenkort ook te lezen in ons jaarverslag over 2020).
Ook gebruiken wij uw donatie voor het aanschaffen van ondergoed en schoenen. Wij gunnen kinderen nieuw ondergoed, een hemdje en drie onderbroekjes. Elk jaar hebben we een tekort aan goede schoenen die nog een ronde mee kunnen. Indien wij beschikken over voldoende middelen, kopen wij deze voor een zeer gunstige prijs in.
Onze vrijwilligers, inclusief ons bestuur, krijgen geen vergoeding voor hun inzet. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op (info@elkkindteltmee.nl).

Steunen?
Wilt u ons steunen? Uw donatie/gift is van harte welkom op rekening NL 02 RABO 0132 7539 28, o.v.v. “Donatie”, t.n.v. Stichting Elk Kind Telt Mee te Voerendaal. Onze stichting heeft de ANBI-status, waardoor wij een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ zijn. Dat betekent voor u als donateur dat u uw gift mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Voor meer informatie zie website belastingdienst (klik hier). Bekijk ons filmpje voor meer informatie!

Onze trouwe sponsors
We willen onze trouwe sponsors hartelijk bedanken voor hun donaties. Zonder onze sponsors zou onze stichting niet kunnen bestaan!