We willen niet groeien en als er (echt) minder kinderen hulp nodig hebben dan zijn wij enkel blij! Dat zou betekenen dat er minder kinderen in armoede opgroeien. Zo ver is het helaas nog niet. Vorig jaar, 2021 hielpen wij voor het eerst wel liefst 725 kinderen. Ook dit jaar blijft onze doelstelling gelijk: elk kind telt mee.

Het was een record. Een record waar we trots op zijn en ook verdrietig over zijn. Onze vrijwilligers hielpen 725 kinderen, wat een inzet, wat een daadkracht. Maar ook een bewustwording. De dag dat wij ooit overbodig zullen zijn, zal nog lang op zich laten wachten.

We konden deze kinderen allemaal helpen dankzij zo veel gulle giften! Dank u allen voor uw steun! Niet alleen kleding werd er gedoneerd, maar ook kregen we uit onverwachte hoeken financiële steun. Zelfs van de allerkleinste, de kindjes van de kinderopvang bij BeiNeeke kwamen in actie. En ook de kinderen van Cortemich Brede School Voerendaal kwamen in actie. Mercikes allemaal!

Kleding brengen? Dat kan! Mail ons op info@elkkindteltmee.nl dan maken wij een afspraak over de inname van kinderkleding (tot maat 176) houdend aan de nieuwe corona regels.